Manteniment

En IBS som coneixedors que gran part dels problemes que es generen en els edificis és la manca de manteniment, dels mateixos o un ús inadequat.

En IBS hem habilitat un departament especialitzat en el servei i atenció a aquesta àrea abandonada que requereix una gran professionalitat i coneixement.

El nostre objectiu és minorar els efectes inevitables del deteriorament pel pas del temps i evitar situacions de risc.

L’adaptació a la contínua normativa a què s’exposen les comunitats i el vital compliment per fer efectives les pòlisses d’assegurances contractades i així evitar responsabilitats en cas de sinestros greus, fan que IBS estigui preparada per ajudar a que el manteniment estigui al dia i amb la màxima seguretat.

Assessorament

 • Revisió de documentació de l’edifici (llibres de l’edifici i manteniment, garanties, cèdules habitabilitat, llicències activitats i altra documentació necessària per a la correcta gestió en matèria de manteniment de l’edifici)
 • Revisió de normatives aplicables
 • Gestió de subvencions
 • Programa de revisions i manteniment

Manteniment preventiu

 • Inspeccions i revisions
 • Inspecció instal·lacions elèctriques de baixa tensió de l’edifici
 • Posada en marxa i parada d’instal·lacions i neteja si resulta necessari
 • Revisió de garanties i contractes de manteniment
 • Substitució de petits elements fungibles
 • Totes les accions previstes en el llibre de manteniment

Mantenimiento correctivo

 • Operacions necessàries per situacions inesperades que poden incloure qualsevol intervinent en l’execució d’un edifici
 • Obres de reparacions
 • Obres de rehabilitació i millores

L’OBJECTIU FINAL

L’objectiu finalment és minorar en la mesura que siguin possibles efectes inevitables del deteriorament pel pas del temps i evitar situacions de risc, mitjançant actuacions puntuals preventives, controlades a través de la documentació adequada.

GESTIÓ MÉS SENZILLA

La complexitat que sol portar implícita és qüestió fonamental en la gestió, de manera que des IB serveis, vam realitzar totes les gestions i concentrem en una sola empresa els serveis necessaris per facilitar aquesta gestió als responsables de les finques.